Výber druhu vyšetrenia
SVaLZ, klinická biochémia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 17.06.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0030
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
klinická biochémia
Miesto prevádzkovania:
OKB
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred