Výber druhu vyšetrenia
Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 21.06.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0029
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia
Miesto prevádzkovania:
RDG
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Poisťovne: Dôvera
Lekári, sestry:

MUDr. Drahomíra Mičová, MPH (lekár)

MUDr. Alena Macáková, PHD (lekár)

MUDr. Marta Ščipáková (lekár)

MUDr. Peter Mrva (lekár)

Ivana Krihová (sestra)

Lenka Kohútová (sestra)

Anna Jamrichová (sestra)

Veronika Straková (sestra)

Mgr. Jana Lackovičová (rádiologický technik)

Telefón:

033 7955 249

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred