Výber druhu vyšetrenia
Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 21.04.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0026
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia
Miesto prevádzkovania:
RTG prízemie
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Drahomíra Mičová, MPH (lekár)

MUDr. Alena Macáková, PHD (lekár)

MUDr. Peter Mrva (lekár)

MUDr. Marta Ščipáková (lekár)

Anna Jamrichová (sestra)

Lenka Kohútová (sestra)

Ivana Krihová (sestra)

Veronika Straková (sestra)

Mgr. Jana Lackovičová (rádiologický technik)

Telefón:

033 7955 249

Poznámka:
https://nawpiestany.sk/nemocnica/spolocne-vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/radiodiagnosticke-oddelenie
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred