Výber druhu vyšetrenia
Rádiológia, Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 30.05.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0025
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia
Miesto prevádzkovania:
RDG, prízemie
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Drahomíra Mičová, MPH (lekár)

MUDr. Marta Ščipáková (lekár)

MUDr. Peter Mrva (lekár)

MUDr. Alena Macáková, PHD (lekár)

Veronika Straková (sestra)

Ivana Krihová (sestra)

Lenka Kohútová (sestra)

Anna Jamrichová (sestra)

Mgr. Jana Lackovičová (rádiologický technik)

Telefón:

033 7955 249

Poznámka:
https://nawpiestany.sk/nemocnica/spolocne-vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/radiodiagnosticke-oddelenie
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred