Výber druhu vyšetrenia
Rádiológia, Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 05.10.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0025
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia
Miesto prevádzkovania:
RDG, prízemie
Nemocnica Alexandra Wintera
Rekreačná  4827/2
92101  Piešťany
Lekári, sestry:

MUDr. Drahomíra Mičová, MPH (lekár)

MUDr. Marta Ščipáková (lekár)

MUDr. Peter Mrva (lekár)

MUDr. Alena Macáková, PHD (lekár)

Veronika Straková (sestra)

Ivana Krihová (sestra)

Lenka Kohútová (sestra)

Anna Jamrichová (sestra)

Mgr. Jana Lackovičová (rádiologický technik)

Telefón:

033 7955 249

Poznámka:
https://nawpiestany.sk/nemocnica/spolocne-vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/radiodiagnosticke-oddelenie
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred