Výber druhu vyšetrenia
Ambulancia pediatrickej endokrinológie, Winterova 66 (3.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 21.06.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0048
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Zameranie:
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Miesto prevádzkovania:
3. poschodie
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Jana Keherová (lekár)

Mgr. Eva Lysá (sestra)

Telefón:

+421 33 7955408

Poznámka:
http://www.naw.sk/?page_id=299
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred