Výber druhu vyšetrenia
Ortopedická ambulancia, Rekreačná 2 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 19.07.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0053
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zameranie:
ortopédia
Miesto prevádzkovania:
1. poschodie Nemocnica Alexandra Wintera, Rekreačná 4827/2, 92101 Piešťany v zastúpení
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poznámka:
http://www.naw.sk/?page_id=112

Na príjmovej ambulancii v budove Polikliniky, Rekreačná č. 2, 1.p. sa prijímajú pacienti k plánovaným ortopedickým operačným výkonom a vyšetrujú osoby, ktoré poslali praktickí lekári, resp. iné ortopedické ambulancie z celého Slovenska.
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred