2 M, s.r.o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Michal Paška, Trenčín, (2 M, s.r.o.)

ADEPT s.r.o. (1)

Ambulancia detskej psychológie a terapií, Žilina, (ADEPT s.r.o.)

ADOS LÚČ s.r.o. (1)

Antigénové testovanie, Rajecké Teplice, (ADOS LÚČ s.r.o.)

AG dental, s. r. o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Miroslava Netriová, Trenčín, (AG dental, s. r. o.)

AGAVE, s.r.o. (1)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trnava, (AGAVE, s.r.o.)

AMBULANCIA GYNFULL, s.r.o. (1)

Gynekologická ambulancia, Žilina, (AMBULANCIA GYNFULL, s.r.o.)

AMD-Sk, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Skalica, (AMD-Sk, s.r.o.)

ARTHROMED, s.r.o. (1)

Centrum ortopédie a špotrovej traumatológie Arthromed s.r.o. , Martin, (ARTHROMED, s.r.o.)

Aesculus TN s. r. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Ivan Chudý, Trenčín, (Aesculus TN s. r. o.)

Ambulancia klinickej psychológie Žilina, s.r.o. (1)

Ambulancia klinickej psychológie - Mgr. Kajanková Alžbeta, Žilina, (Ambulancia klinickej psychológie Žilina, s.r.o.)

Amchi s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ing. Andrea Staníková, Stará Turá, (Amchi s.r.o.)

AsterMed s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Matus Csilla, Zlaté Klasy, (AsterMed s.r.o.)

Avederm s.r.o. (1)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Zuzana Sečníková, Ph.D., Lučenec, (Avederm s.r.o.)

BB Dent, spol. s r.o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, Hlohovec, (BB Dent, spol. s r.o.)

BH AMBULANCE s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Barbora Hölczová, Nová Baňa, (BH AMBULANCE s.r.o.)

BLUMENTAL s.r.o. (2)

Ambulancia klinickej psychológie, Banská Bystrica, (BLUMENTAL s.r.o.)

Ambulancia klinickej psychológie, Hlohovec, (BLUMENTAL s.r.o.)

BabyMedic s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Michaela Podkovičová, Ilava, (BabyMedic s.r.o.)

CARE + s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jana Gogová, Zemianske Kostoľany, (CARE + s.r.o.)

CAREN, s. r. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Liptovský Mikuláš, (CAREN, s. r. o.)

CUTIS-AK, s.r.o. (2)

Dermatovenerologická ambulancia, Trnava, (CUTIS-AK, s.r.o.)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trnava, (CUTIS-AK, s.r.o.)

DK PRAKTIK s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trstín, (DK PRAKTIK s.r.o.)

DOCTOR RS s. r. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Zuzana Győrfiová, Rimavská Sobota, (DOCTOR RS s. r. o.)

DOCTOR s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých I, Tornaľa, (DOCTOR s.r.o.)

DOKIKA s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Lubeník, (DOKIKA s.r.o.)

Dermabene, s.r.o. (1)

Dermatovenerologická ambulancia, Turčianske Teplice, (Dermabene, s.r.o.)

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého (8)

Gynokologicko-pôrodnícke SONO, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Imunoalergologická detská ambulancia, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

MAMOGRAFIA, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Mamografia, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Ortopedická príjmová ambulancia, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

SONO PRSNÍKOV, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Transfúzna stanica, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Združené gynekologické ambulancie, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

E - MEDICAL, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Varín, (E - MEDICAL, s.r.o.)

ENEMED s.r.o. (1)

Neurologická ambulancia, Trnava, (ENEMED s.r.o.)

ENT Clinic, s. r. o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mohanad Abusultan, Partizánske, (ENT Clinic, s. r. o.)

EVAMED s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trnava, (EVAMED s.r.o.)

FEMINA GYN,s.r.o. (1)

Gynekologická ambulancia, Čadca, (FEMINA GYN,s.r.o.)

Fakultná nemocnica Trnava (23)

Algeziologická ambulancia, MUDr. Mária Kubaláková, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia klinickej farmakológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Anestéziologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Endokrinologická ambulancia, MUDr. Andrea Bobályová, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Glaukómová a Retinologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Intervenčná rádiológia FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Klinická traumatologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Mamografia a sonografia prsníkov, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

MDS, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Metabolicko - cievna a Mikrochirurgická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Nefrologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Odborná gynekologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Onkologické centrum FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ortopedická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marián Sabo, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Proktologická ambulancia a ambulanica na chirurgickú liečbu morbídnej obezity, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Reumatologická a osteologická ambulancia, MUDR. Pavol DOBROVODSKÝ, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Sonografia/ultrazvuk FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Urologická ambulancia, MUDr. Vladimír Drozda (pondelok), Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (22)

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Adriana Filová, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia cievnej chirurgie a chronických rán, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia klinickej psychológie, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia pediatrickej chirurgie, MUDr. Adam Hochel, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Juraj Kováčik, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti) - 1, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti) - 2, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Detská pľúcna ambulancia), MUDr. Klement Matuška, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

CPLDZ - Medicína drogových závislostí, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Detská kožná ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Neurochirurgická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Hudcovský, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Onko-chirurgická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Onko-hematologická pediatrická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Onko-urologická ambulancia, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ortopedická konziliárna ambulancia dospelí, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Ortopedická prijímová ambulancia dospelí, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Radiačná onkológia - ortopedickí pacienti, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

SVaLZ, funkčná diagnostika 1, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Urolitologická ambulancia(kameňová ambulancia) a detská urologická poradňa, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto - PCR a Ag testy, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

GERMED, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Richard Didič, Brezno, (GERMED, s.r.o.)

GYN-PRAKTIK s.r.o. (1)

Špecializovaná ambulancia, rádiológia, Žilina, (GYN-PRAKTIK s.r.o.)

GYNFEREA s. r. o. (1)

Gynekologická ambulancia, MUDr. Nidal Abutuaima, Prievidza, (GYNFEREA s. r. o.)

GYNKA s. r. o. (1)

Gynekologická ambulancia, MUDr. Katarína Andrejčáková, Krupina, (GYNKA s. r. o.)

Gianna, n. o. (1)

Gynekologická ambulancia, MUDr. Ivan Wallenfels, Považská Bystrica, (Gianna, n. o.)

GynVi s.r.o. (1)

Gynekologická ambulancia, MUDr. Igor Bornay, Krupina, (GynVi s.r.o.)

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (3)

MAMOGRAFIA, Trstená, (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená)

SONO BRUCHA, Trstená, (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená)

SONO PRSNÍKOV, Trstená, (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená)

I. H o r t e n o v a,s.r.o. (2)

Sono 1 (RTG), Horná 62, Poliklinika, Banská Bystrica, (I. H o r t e n o v a,s.r.o.)

Sono 2 (RTG), Horná 62, Poliklinika, Banská Bystrica, (I. H o r t e n o v a,s.r.o.)

IBN SINNA s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Banská Bystrica, (IBN SINNA s.r.o.)

IV- MAR-MA, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trhová Hradská, (IV- MAR-MA, s.r.o.)

Interhema, s. r. o. (1)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jozef Loja CSc., Prievidza, (Interhema, s. r. o.)

Interná ambulancia Žilina s. r. o. (1)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Miroslava Blahušiaková, Žilina, (Interná ambulancia Žilina s. r. o.)

JARU s.r.o. (2)

Ambulancia pediatrickej kardiológie, MUDr. Rudolf Karas, Považská Bystrica, (JARU s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Janka Karasová, Považská Bystrica, (JARU s.r.o.)

JORDENT, s.r.o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (JORDENT, s.r.o.)

Javorka, s.r.o. (1)

Gynekologická ambulancia, Ružomberok, (Javorka, s.r.o.)

KARIBU s.r.o. (1)

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu, Trnava, (KARIBU s.r.o.)

KLINIKASK s.r.o. (1)

Ortopedická ambulancia, Banská Štiavnica, (KLINIKASK s.r.o.)

KRANKAS s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Katarína Paveleková, Žilina, (KRANKAS s.r.o.)

Kardiomedina s.r.o. (1)

Kardiologická ambulancia, MUDr. Peter Letavay, MBA a MUDr. Gabriela Fabčinová, Ružomberok, (Kardiomedina s.r.o.)

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (16)

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Ambulancia fyziatrická a liečebnej rehabilitácie 1: MUDr. Katarzyna Križková, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Ambulancia fyziatrická a liečebnej rehabilitácie 2, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jana Masliková, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jana Maslíková, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Fyziatrická a liečebná rehabilitácia - floating, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Tatiana Nehajová, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Hematologická a transfúziologická ambulancia, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Neurologická ambulancia, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Objednávanie náhradníkov na očkovanie, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Ján Martiška, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Rádiologické oddelenie (USG vyšetrenie), Kysucké Nové Mesto, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Rádiologické oddelenie, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Stacionár, neurológia, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

LEK-NO, s. r. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Rastislav Zanovit, Námestovo, (LEK-NO, s. r. o.)

LINEMI, s.r.o. (1)

Kožná ambulancia Dubnica - MUDr. Stanislava Bartošová, Dubnica nad Váhom, (LINEMI, s.r.o.)

LOGO-BIO, s. r. o. (1)

Ambulancia klinickej logopédie, PhDr. Daniela Bittera, Trenčín, (LOGO-BIO, s. r. o.)

LOGOHELP s. r. o. (1)

Ambulancia klinickej logopédie, Mgr. Mária Došeková, Trenčianska Teplá, (LOGOHELP s. r. o.)

LOMALIB, s.r.o. (1)

Lomalib s.r.o., Lučenec, (LOMALIB, s.r.o.)

LUCAMED SK, s. r. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Lukáš Hraboš, Námestovo, (LUCAMED SK, s. r. o.)

LadyGyn s.r.o. (2)

Gynekologická ambulancia, MUDr. Monika Molnárová, Rajecké Teplice, (LadyGyn s.r.o.)

SVaLZ, rádiológia, Rajecké Teplice, (LadyGyn s.r.o.)

Liptovgyn s. r .o. (1)

Gynekologická ambulancia, Liptovský Mikuláš, (Liptovgyn s. r .o.)

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (8)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Katarína Michálková, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

Ambulancia úrazovej chirurgie, Dr. Selecký, Dr. Janík, Dr. Civáň, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

Chirurgická ambulancia, MUD. Ján Drobčo, primár, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

Gynekologická ambulancia a riziková poradňa, MUDr. Oldřich Drahovzal, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

Neurologická ambulancia, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

Oddelenie klinickej mikrobiológie, MUDr. Eva Kráľová, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

Oftalmologická ambulancia, MUDr. Sidónia Siváková, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

Onkogynekologická ambulancia, MUDr. Eva Verebová, Liptovský Mikuláš, (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)

MANUS - MED, s.r.o. (1)

Rádiodiagnostické oddelenie ( Sono a Röntgen ), Prievidza, (MANUS - MED, s.r.o.)

MB FEMINA, s. r. o. (1)

Gynekologická ambulancia, MUDr. Martina Brosková, Banská Štiavnica, (MB FEMINA, s. r. o.)

MED - ART CENTRUM s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trnava, (MED - ART CENTRUM s.r.o.)

MED-CENTRUM, s.r.o. (1)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Martin, (MED-CENTRUM, s.r.o.)

MEDI-CARE BY s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bytča, (MEDI-CARE BY s.r.o.)

MEDIC J+J, s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Ivan Jančovič, Bánovce nad Bebravou, (MEDIC J+J, s.r.o.)

MEDICAL PARK s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Banská Bystrica, (MEDICAL PARK s.r.o.)

MEDICARD, s. r. o. (1)

Ambulancia pediatrickej kardiológie, Trnava, (MEDICARD, s. r. o.)

MEDIKUR, s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, Žilina, (MEDIKUR, s.r.o.)

MEDIOL s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Jelšava, (MEDIOL s.r.o.)

MEDMARKO, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (MEDMARKO, s.r.o.)

MEDSAN PD (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Soňa Žiaková, Prievidza, (MEDSAN PD)

MEDVIN s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Anna Vincze, Bošany, (MEDVIN s.r.o.)

MENAMEL, s.r.o. (1)

MOM Zubná ambulancia Malá Praha, Žilina, (MENAMEL, s.r.o.)

MIKRO derma, s.r.o. (1)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Miriam Kročianová, Myjava, (MIKRO derma, s.r.o.)

MIRIDIA s.r.o. (1)

Endokrinologická ambulancia, Martin, (MIRIDIA s.r.o.)

MUDr. Elena Auxtová (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Valaská, (MUDr. Elena Auxtová)

MUDr. Eva Križanová, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Trnava, (MUDr. Eva Križanová, s.r.o.)

MUDr. Gulčík Tibor, s.r.o. (1)

Gynekologická ambulancia, Čadca, (MUDr. Gulčík Tibor, s.r.o.)

MUDr. Iveta Hlobiková (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Iveta Hlobíková, Handlová, (MUDr. Iveta Hlobiková)

MUDr. Iveta Jančařiková s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, Čadca, (MUDr. Iveta Jančařiková s.r.o.)

MUDr. Janka Ivanová (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (MUDr. Janka Ivanová)

MUDr. Jozef Hajdák, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (MUDr. Jozef Hajdák, s.r.o.)

MUDr. Juraj Pepich (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Čierny Balog, (MUDr. Juraj Pepich)

MUDr. Ján Špleha (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ján Špleha, Handlová, (MUDr. Ján Špleha)

MUDr. Júlia Olexíková (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Oravské Veselé, (MUDr. Júlia Olexíková)

MUDr. Július Beňuška (1)

Gynekologická ambulancia, MUDr. Július Beňuška, Partizánske, (MUDr. Július Beňuška)

MUDr. Lívia Valachová, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Lívia Valachová, Žilina, (MUDr. Lívia Valachová, s.r.o.)

MUDr. Marta Čelková s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bytča, (MUDr. Marta Čelková s.r.o.)

MUDr. Martin Olej s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Krupina, (MUDr. Martin Olej s.r.o.)

MUDr. Martina Jandzíková (2)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Žilina, (MUDr. Martina Jandzíková)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Žilina, (MUDr. Martina Jandzíková)

MUDr. Michal Mokáň, PhD. (1)

Endokrinologická ambulancia, Martin, (MUDr. Michal Mokáň, PhD.)

MUDr. Oľga Šuleková (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Žilina, (MUDr. Oľga Šuleková)

MUDr. Terézia Lacková Rolníková (1)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Terézia Lacková Rolníková, Piešťany, (MUDr. Terézia Lacková Rolníková)

MUDr. Ľubica Čapková (1)

Psychiatrická ambulancia, Žilina, (MUDr. Ľubica Čapková)

MUDr. Ľubica Ďurková - pediater, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Trnava, (MUDr. Ľubica Ďurková - pediater, s.r.o.)

MUDr. Žáková s.r.o. (2)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Dagmar Žáková, Trenčín, (MUDr. Žáková s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Dagmar Žáková, Trenčín, (MUDr. Žáková s.r.o.)

Martinská poliklinika, s.r.o. (2)

Kardiologická ambulancia, MUDr. Ján Červeň, Martin, (Martinská poliklinika, s.r.o.)

Otorinolaryngologická - krčná ambulancia, MUDr. Iveta Hrabětová, Martin, (Martinská poliklinika, s.r.o.), Martin, (Martinská poliklinika, s.r.o.)

Medella, s.r.o. (2)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I. pre samoplatcov, Púchov, (Medella, s.r.o.)

Diagnostika chodidla a biomechaniky tela, Púchov, (Medella, s.r.o.)

Medical Safe s.r.o. (1)

Mobilné odberové miesto, Trnava, (Medical Safe s.r.o.)

Mediekos Labor, s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby (1)

DENZITOMETRIA, Senica, (Mediekos Labor, s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby)

Medisil s.r.o. (3)

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Trnava, (Medisil s.r.o.)

Odberové miesto Antigénové testy Medisil, Kalinčiakova 27, Trnava, (Medisil s.r.o.)

Odberové miesto PCR testy Medisil, Kalinčiakova 27, Trnava, Trnava, (Medisil s.r.o.)

Mediso, s. r. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Katarína Tóthová, Trnava, (Mediso, s. r. o.)

Medsy s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Banská Štiavnica, (Medsy s.r.o.)

Mgr. Darina Hnidková - klinická logopédia, s. r. o. (1)

Ambulancia klinickej logopédie, Žilina, (Mgr. Darina Hnidková - klinická logopédia, s. r. o.)

Mgr. Ivan Obrtanec (1)

SVaLZ, fyzioterapia, Mgr. Ivan Obrtanec, Banská Bystrica, (Mgr. Ivan Obrtanec)

Mgr. Katarína Fuljerová (1)

FyzioFull, Mgr. Katarína Fuljerová, Čadca, (Mgr. Katarína Fuljerová)

NEURIM, s.r.o. (1)

Neurologická ambulancia, Žilina, (NEURIM, s.r.o.)

NEURO-MED s.r.o. (1)

Neurologická ambulancia, Trnava, (NEURO-MED s.r.o.)

NEUROGRADE s. r. o. (1)

Neurologická ambulancia, Trnava, (NEUROGRADE s. r. o.)

Navrátil, s.r.o. (2)

Gynekologická ambulancia, Dechtice, (Navrátil, s.r.o.)

Gynekologická ambulancia, Trnava, (Navrátil, s.r.o.)

Nemocnica AGEL Zvolen a.s. (2)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Zvolen, (Nemocnica AGEL Zvolen a.s.)

Gynekologická ambulancia, Zvolen, (Nemocnica AGEL Zvolen a.s.)

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. (51)

Algezilogická ambulancia, Rekreačná 2 (2.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Winterova 66 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ambulancia pediatrickej endokrinológie, Winterova 66 (3.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ambulancia plastickej chirurgie, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. Štefan Kóňa, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Angiologická ambulancia, Winterova 66 (3.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Chirurgická ambulancia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Chirurgická ambulancia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Dermatovenerologická ambulancia, Rekreačná 2 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Detská príjmová ambulancia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia, REKREAČNÁ 2 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Gastroenterologická ambulancia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Gynekologická ambulancia a poradňa, Winterova 66 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Gynekologická ambulancia, Winterova 66 (5.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Hematologická ambulancia, Winterova 66 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Imunoalergologická ambulancia, Winterova 66 (3.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Infúzie, Rekreačná 2 (2.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Interná ambulancia II, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Interná ambulancia III, Winterova 66 (3p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Kardiologická amb. Echo, Winterova 66 (3p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Neurologická ambulancia I, Rekreačná 2 (2.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Neurologická ambulancia II, Rekreačná 2 (2.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Neurologická ambulancia III, Winterova 66 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Odber krvi - Poliklinika, Rekreačná 2, 2.poschodie oproti hlavnému schodištu, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Oftalmologická (očná) ambulancia, Rekreačná 2 (3.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ortopedická ambulancia – príjmová, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ortopedická ambulancia, Rekreačná 2 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Otorinolaryngologická (ORL) ambulancia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Rekreačná 2 (3.p), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Psychiatrická ambulancia, Rekreačná 2 (2.p.), psych@naw.sk, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Rádiológia, Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Rehabilitácia - procedúry, Rekreačná 2 (1.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, klinická biochémia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, klinická mikrobiológia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

SVaLZ, patologická anatómia, Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Urologická ambulancia, Rekreačná 2, (poliklinika 2.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Winterova 66 (prízemie), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Nemocnica s poliklinikou Myjava (10)

Algeziologická ambulancia, MUDr. Miriama Baníková, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Alexandra Sláviková, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Ambulancia vnútorného lekárstva 1., MUDr. Alžbeta Tibenská, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Angiologická ambulancia, MUDr. Tomáš Podpera, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Kardiologická ambulancia, MUDr. Marián Kozlovský, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Otorinolaryngologická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Otorinolaryngologická ambulancia,, Stará Turá, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Pediatrická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Reumatologická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava)

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici (11)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Ambulancia klinickej psychológie II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Dermatovenerologická ambulancia I - prijmová ambulancia, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Dermatovenerologická ambulancia II, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Endokrinologická ambulancia, MUDr. Petra Wallenfelsová, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Škrovinová Denisa, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Neurologická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Oftalmologická ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Radiodiagnosticke oddelenie NsP, 2. poschodie, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici)

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (34)

Algeziologická ambulancia, MUDr. Rybanská Adriana, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie II., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Pastorková-Šafariková Mária, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Anestéziologické predoperačné vyšetrenie, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Chirurgická ambulancia, MUDr. Velický Roman, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Chirurgická odborná ambulancia, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Darovanie krvi, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Detská kardiologická ambulancia, MUDr. Rebrová Katarína, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Detská nefrologická ambulancia, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Čičmancová Eva, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Gynekologická ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Hematologická ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Hematologická ambulancia II., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Infektologická ambulancia, MUDr. Peter Malinjak, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Kardiologická ambulancia, MUDr. Vičan Jozef, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Kožná ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Kožná ambulancia II., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Neurologická ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Neurologická ambulancia II., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Neurologická ambulancia III., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Očná ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Očná ambulancia II., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Očná ambulancia III., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

ORL ambulancia, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Ortopedická ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Ortopedická ambulancia II. - infúzna liečba, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

PCR test pre samoplatcov, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Pľúcna ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Pľúcna ambulancia II., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Prax študenti, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

RDG, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Balážová Zuzana, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Macho Peter, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca (4)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Táňa Jasičová, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Janka Smugalová, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca)

Gynekologická ambulancia, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca)

Oftalmologická ambulancia, MUDr. Vodžáková Viktória, Revúca, (Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca)

Neuroprax, s.r.o. (1)

Neurologická ambulancia, MUDr. Eva Kyčinová, Žilina, (Neuroprax, s.r.o.)

OGAMA s. r. o. (1)

OnkoGynekologická A Mamologická Ambulania, Banská Bystrica, (OGAMA s. r. o.)

OMNIGENA s.r.o. (1)

OMNIGENA s.r.o, Rimavská Sobota, (OMNIGENA s.r.o.)

ORL ambulancia - Effeta, s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, Žilina, (ORL ambulancia - Effeta, s.r.o.)

ORL-ENDO s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Peter Wallenfels, Považská Bystrica, (ORL-ENDO s.r.o.)

ORTO-AS s. r. o. (1)

Ortopedická ambulancia, MUDr. Adrian Sahaj, Dubnica nad Váhom, (ORTO-AS s. r. o.)

Obec Veľké Úľany (1)

Mobilné odberové miesto, Veľké Úľany, (Obec Veľké Úľany)

Oravská poliklinika Námestovo (2)

Ambulancia zubného lekárstva, Tetiana Petryk, Námestovo, (Oravská poliklinika Námestovo)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Erika Žulková, Námestovo, (Oravská poliklinika Námestovo)

PEDAX, spol. s.r.o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, Námestovo, (PEDAX, spol. s.r.o.)

PEDKLEV, s. r. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Trnava, (PEDKLEV, s. r. o.)

POKO POPRAD, s.r.o. (1)

Ambulancia klinickej onkológie, Sereď, (POKO POPRAD, s.r.o.)

PRO LIBERTAS, s. r. o. (1)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, (PRO LIBERTAS, s. r. o.)

PhDr. Pavla Lacová (1)

Ambulancia klinickej logopédie, Bánovce nad Bebravou, (PhDr. Pavla Lacová)

Poliklinika Senica n.o. (3)

Ambulancia klinickej onkológie, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Chirurgická ambulancia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ortopedická ambulancia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Psychiatrická ambulancia - J. M. Magál s. r. o . (1)

Psychiatrická ambulancia, MUDr. Ján Magál, Ružomberok, (Psychiatrická ambulancia - J. M. Magál s. r. o .)

Psychologičky s. r. o. (1)

Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Terézia Chudovská, Púchov, (Psychologičky s. r. o.)

Pulmonar s. r. o. (1)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trnava, (Pulmonar s. r. o.)

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (3)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Jana Makasová, Detva, (ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Janka Wrede, Detva, (ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Barbora Koperdáková, Banská Bystrica, (ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.)

ReVena, s.r.o. (1)

Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Talapková, Martin, (ReVena, s.r.o.)

RehabMed, s.r.o. (1)

Ortopedická ambulancia, Dunajská Streda, (RehabMed, s.r.o.)

Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o. (3)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Mária Čechová, PhD., Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.)

Geriatrická ambulancia, MUDr. Mária Čechová, PhD., Hlohovec, (Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.)

Rescue-BH, s.r.o. (2)

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Šamorín, (Rescue - BH, s. r. o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Šamorín, (Rescue - BH, s. r. o.)

Right Path s.r.o. (1)

Dermatovenerologická ambulancia, Senica, (Right Path s.r.o.)

SAFIRS, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých - SAFIRS, s.r.o, Ružomberok, (SAFIRS, s.r.o.)

SAIDA STOM, s.r.o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, Trnava, (SAIDA STOM, s.r.o.)

SK-LAB, s.r.o. (1)

Odberové miesto COVID-19, Júliusa Szabóa 2a, Lučenec, (SK-LAB, s.r.o.)

SOBIMED, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Anna Šobáňová, Nová Dubnica, (SOBIMED, s.r.o.)

SORRISSO s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Bc. Viera Dammak, MBA, Trnava, (SORRISSO s.r.o.)

STOMANTRE, s.r.o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva I., Trenčín, (STOMANTRE, s.r.o.)

SaliMed, s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Lýdia Sliacka, Prievidza, (SaliMed, s.r.o.)

Smileverse s. r. o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, Banská Bystrica, (Smileverse s. r. o.)

SonaMed, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Žiar nad Hronom, (SonaMed, s.r.o.)

Sv. Lujza, n. o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Handlová, (Sv. Lujza, n.o.)

TAMAMED, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Polomka, (TAMAMED, s.r.o.)

U-zdrav. s. r. o. (1)

U-zdrav všeobecná ambulancia pre dospelých (MUDr. Roman Gál), Podbrezová, (U-zdrav. s. r. o.)

ULMUS, s r.o. (1)

Gynekologická ambulancia, Hlohovec, (ULMUS, s r.o.)

UNK ambulancia, s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Denis Dunajovec, Žilina, (UNK ambulancia, s.r.o.)

Uni-vasc s.r.o. (1)

Ambulancia cievnej chirurgie MUDr. Miroslav Bobuš, Prievidza, (Uni-vasc s.r.o.)

Univerzitná nemocnica Martin (64)

Ambulancia autoimúnnych ochorení, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia chronických bolestí /algeziologická ambulancia/, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia cievna, mykologická, STD ochorení, konziliárna, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Igor Šinák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia dermatologickej alergológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej gynekológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia HIV, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia hrudníkovej chirurgie, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Ján Grossmann, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej urológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia plastickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pracovného lekárstva, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pre liečbu chronických hepatitíd, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pre ochorenie prsníka, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení a anestéziologických výkonov pre dospelých nad 19 rokov, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia radiačnej onkológie pre nenadorovú rádioterapiu, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Ivan Kecskés, MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Simona Strmeňová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Angiologická ambulancia, MUDr. Iveta Kopalová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Cerebrovaskulárna ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chemoterapeutická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán, koloproktologická ambulancia a ambulancia bariatrickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická príjmová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Detská otorinolaryngologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Endokrinologická ambulancia pre dospelých, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Gastroenterologická ambulancia I, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Geriatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Gynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hematologická ambulancia pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hepatologická ambulancia, MUDr. Lenka Nosáková, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia príjmová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná ambulancia Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná klinika - gastroenterologická, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Invazívna kardiologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kardiologická ambulancia, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie - Chirurgická stomatologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie - špecializované ambulancie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Neurochirurgická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Onkogynekologická ambulancia, expertná kolposkopia-ambulancia cervikálnej patológie a senologická-prsníková ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Onkologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia UNM č.1, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia UNM č.2 , Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická konziliárna ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, UNM Martin, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Vladimíra Bellová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Tehotenská gynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Transplantačno - nefrologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Trichologická ambulancia - choroby vlasov, MUDr. Iveta Žilová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

VAPE MED, s.r.o. (1)

Chirurgická ambulancia, Banská Bystrica, (VAPE MED, s.r.o.)

VERTEBRA, s.r.o. (1)

Neurologická ambulancia, Piešťany, (VERTEBRA, s.r.o.)

VESALIUS, s.r.o. (1)

Ortopedická ambulancia, Žilina, (VESALIUS, s.r.o.)

VIA AURIS s.r.o. (1)

Otorinolaryngologická ambulancia, Hlohovec, (VIA AURIS s.r.o.)

VIA-LEK, s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. MVDr. Ján Jačmeník, Lučenec, (VIA-LEK, s.r.o.)

VM - MED s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trnava, (VM - MED s.r.o.)

VS medical s.r.o. (1)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Veronika Šefčíková, Kysucké Nové Mesto, (VS medical s.r.o.)

Varia Medica s. r. o. (1)

Varia Medica s.r.o., Košťany nad Turcom, (Varia Medica s. r. o.)

Viziocum, s. r. o. (1)

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia, Banská Bystrica, (Viziocum, s. r. o.)

Z-GYN s.r.o. (1)

Gynekologická ambulancia, Ružomberok, (Z-GYN s.r.o.)

Zdravá župa, s. r. o. (2)

Kardiologická ambulancia, Študentská 3579/16, Trnava, (Zdravá župa, s. r. o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trnava, (Zdravá župa, s. r. o.)

Zoom Martin, s.r.o. (1)

Oftalmologická ambulancia, MUDr. Alica Kollárová, Martin, (Zoom Martin, s.r.o.)

Zubok s. r. o. (1)

Ambulancia zubného lekárstva, Ružomberok, (Zubok s. r. o.)

derma - M.D., s.r.o. (1)

Dermatovenerologická ambulancia, Hlohovec, (derma - M.D., s.r.o.)

kramar s.r.o. (1)

Chirurgická ambulancia, Trnava, (kramar s.r.o.)

lbn Sina s.r.o. (1)

Ortopedická ambulancia, MUDr. Juraj Masaryk PhD., Trenčín, (lbn Sina s.r.o.)

ÍSIS s. r. o. (2)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Brezno, (ÍSIS s. r. o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Čierny Balog, (ÍSIS s. r. o.)