Ambulancia chronických bolestí /algeziologická ambulancia/, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení a anestéziologických výkonov pre dospelých nad 19 rokov, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Igor Šinák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia neurochirurgická, Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MUDr. Juraj Šutovský, PhD., MUDr. René Opšenák, PhD., MUDr. Martin Benčo, PhD., MUDr. Július DeRiggo , PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia detskej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia detskej gynekológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej reumatológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej urológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia plastickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pracovného lekárstva, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre dospelých, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia hrudníkovej chirurgie, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Dagmar Šuteková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Zuzana Špaňová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Príjmová a špecializovaná ambulancia porúch temporomandibulárneho kĺbu, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Endokrinologická ambulancia pre dospelých, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Odborná ambulancia II, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Gynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Angiologická ambulancia, MUDr. Iveta Kopalová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pre ochorenie prsníka, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Chirurgická príjmová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Trichologická ambulancia - choroby vlasov, MUDr. Štefánia Nemilová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ortopedická konziliárna ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Invazívna kardiologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ortopedická ambulancia UNM č.2 , Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ortopedická ambulancia UNM č.1 , Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Onkogynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Tehotenská gynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Hematologická ambulancia pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Hepatologická ambulancia, MUDr. Beatrica Bodorovská, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Anna Mešková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, centrálna sterilizácia, MUDr. Ján Mikuš, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, magnetická rezonancia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, lekárska genetika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia telovýchovného lekárstva, Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Simona Strmeňová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Renáta Michalová , PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná príjmová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia zubného lekárstva, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim.,prof., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Peter Gémeš, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Odborná ambulancia I, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Geriatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia úrazovej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán, koloproktologická ambulancia a ambulancia bariatrickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Štefánia Nemilová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia cievna, mykologická a STD ochorení, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Vladimíra Mikulášová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Miroslav Šesták, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Kamil Biringer, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Valéria Kerná, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Ivan Mudrák, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Mirko Halaša, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia invazívnej kardiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kardiologická ambulancia I (poruchy rytmu a kardiostimulátory), Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Transplantačno - nefrologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Nefrologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Michalík, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Neurologická ambulancia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Neurologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Očná ambulancia pre glaukom, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Očná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Sietnicová očná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Oftalmologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia, MUDr. Maroš Hrubina, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr.Mária Kafková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mária Kafková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hematologická ambulancia pre dospelých, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia, MUDr. Katarína Šimeková , PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia, MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia, MUDr. Ľudmila Kašáková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Stacionár, nefrológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Stacionár, psychiatria, Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Urologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Urologická ambulancia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Urologická ambulancia, prim. MUDr. Boris Eliáš , PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia, MUDr. Marián Molnár, PhD, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, MUDr. Igor Malachovský, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, MUDr. Igor Malachovský, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Peter Lietava, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia, MUDr. Ján Mikler, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia, MUDr. Zuzana Lietavová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Psychiatrická ambulancia, MUDr. Sidónia Valentíková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Psychiatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarina Stašková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)