Hematologická ambulancia pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Zuzana Špaňová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia plastickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia tropickej medicíny, MUDr. Ľudmila Kašáková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Dagmar Šuteková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Anna Mešková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Onkogynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia neurochirurgická, Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MUDr. Juraj Šutovský, PhD., MUDr. René Opšenák, PhD., MUDr. Martin Benčo, PhD., MUDr. Július DeRiggo , PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pracovného lekárstva, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Gynekologická ambulancia, prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia detskej gynekológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Hepatologická ambulancia, MUDr. Beatrica Bodorovská, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Endokrinologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Igor Šinák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia detskej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia hrudníkovej chirurgie, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej reumatológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia pediatrickej urológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia chronických bolestí /algeziologická ambulancia/, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia prenatálnej USG diagnostiky, prof.MUDr.Jozef Višňovský, CSc , doc.MUDr.Kamil Biringer, PhD, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení a anestéziologických výkonov, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Trichologická ambulancia - choroby vlasov, MUDr. Štefánia Nemilová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Odborná ambulancia II, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Angiologická ambulancia, MUDr. Iveta Kopalová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Objednať

Urologická ambulancia, prim. MUDr. Boris Eliáš , PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Juraj Chudej, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej onkológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, lekárska genetika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia telovýchovného lekárstva, Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mária Kafková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. MUDr. Ján Hudeček, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia ústavnej pohotovstnej služby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Jana Kršiaková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Neurologická ambulancia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia, MUDr. Ingrid Krausová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia, MUDr. Robert Polóni, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia, MUDr. Ľudmila Kašáková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia, MUDr. Róbert Polóni, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Očná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Tkanivové zariadenie, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia tropickej medicíny, MUDr. Ľudmila Kašáková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Urologická ambulancia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia zubného lekárstva, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim.,prof., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia, MUDr. Maroš Hrubina, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr.Mária Kafková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Emília Flochová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Peter Gémeš, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia plastickej chirurgie, MUDr. Igor Homola,PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia liečebnej pedagogiky, PhDr. Marta Vrabcová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej farmakológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná príjmová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Nefrologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Odborná ambulancia I, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Geriatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarina Stašková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kardiologická ambulancia II, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická príjmová a koloproktologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Psychiatrická ambulancia, MUDr. Sidónia Valentíková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej psychiatrie, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Marta Vrabcová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, MUDr. Ján Sitár, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim.profesor, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, intervenčná rádiológia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gabriela Krausová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Marta Kulichová, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Eva Babčanová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, MUDr. Igor Malachovský, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, dentoalveolárna chirurgia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, MUDr. Igor Malachovský, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Ľubica Agricolová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr. Darina Záborská, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, nukleárna medicína, MUDr. Daniel Evin, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, doc.MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.,MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, patologická anatómia, MUDr. Peter Szépe, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Stacionár, psychiatria, Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Mirko Halaša, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Libor Nečas, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Ivan Mudrák, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Kamil Biringer, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Miroslav Šesták, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Vladimíra Mikulášová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Peter Lietava, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Ivana Plameňová, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Štefánia Nemilová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia invazívnej kardiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Renáta Michalová , PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia cievna, mykologická a STD ochorení, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kardiologická ambulancia I (poruchy rytmu a kardiostimulátory), Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Transplantačno - nefrologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán a bariatrickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)