Onkologické centrum FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Anestéziologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Algeziologická ambulancia, MUDr. Mária Kubaláková, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia klinickej farmakológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marián Sabo, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ortopedická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Sonografia/ultrazvuk FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Klinická traumatologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Odborná gynekologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Intervenčná rádiológia FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Mamografia a sonografia prsníkov, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Reumatologická a osteologická ambulancia, MUDR. Pavol DOBROVODSKÝ, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Proktologická ambulancia a ambulanica na chirurgickú liečbu morbídnej obezity, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Endokrinologická ambulancia, MUDr. Andrea Bobályová, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Urologická ambulancia, MUDr. Vladimír Drozda (pondelok), Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Oftalmologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Dermatovenerologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Gastroenterologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Dermatovenerologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Oftalmologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Nefrologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Stacionár, neurológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Stacionár, psychiatria, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia cievnej chirurgie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Onkologické centrum FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia klinickej psychológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Onkologické oddelenie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Onkologické centrum FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia klinickej psychológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia pediatrickej gynekológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia pediatrickej neurológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia pediatrickej nefrológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Pediatrická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Pediatrická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Psychiatrická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Stacionár, pediatrická neurológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, rádiológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Cievna chirurgická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Gynekologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Geriatrická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Gynekologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Kardiologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Neurologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Stacionár, pediatrická pneumológia a ftizeológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Skiaskopia FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, klinická farmakológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, centrálna sterilizácia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Ulica Andreja Žarnova, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Počítačová tomografia - CT FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, funkčná diagnostika, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, patologická anatómia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Všeobecná nemocnica, Ulica Andreja Žarnova, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

SVaLZ, klinická biochémia, Trnava, (AnalytX s.r.o.)

ADOS, Andreja Žarnova, Trnava, (SALVUS, s.r.o.)

SVaLZ, klinická mikrobiológia, Trnava, (AnalytX s.r.o.)

SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Trnava, (AnalytX s.r.o.)

SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Trnava, (AnalytX s.r.o.)