Ortopedická ambulancia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Chirurgická ambulancia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulancia klinickej onkológie, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Dermatovenerologická ambulancia, Senica, (Right Path s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (JORDENT, s.r.o.)

DENZITOMETRIA, Senica, (Mediekos Labor, s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (MEDMARKO, s.r.o.)

ADOS, Kalinčiakova, Senica, (Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica)

Gynekologická ambulancia, Senica, (Gynocare, s. r. o.)

Poliklinika Senica n.o., Sotinská, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Reumatologická ambulancia, Senica, (MUDr. Milan Krpčiar)

Oftalmologická ambulancia, Senica, (MUDr. Katarína Sivoňová)

Psychiatrická ambulancia, Senica, (MUDr. Renáta Kajabová)

SVaLZ, rádiológia, Senica, (ROSSON, s. r. o.)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Senica, (Alergológia Senica, s.r.o.)

SVaLZ, klinická biochémia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Viktória Tallová, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Sotinská, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Sotinská, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Dermatovenerologická ambulancia, Senica, (DERMAMIX, s.r.o.)

Chirurgická ambulancia, Senica, (Chirsen, s.r.o.)

Ambulancia dentálnej hygieny, Senica, (Lenka Koláriková)

Psychiatrická ambulancia, Senica, (MENTALSERVIS, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Jana Gašparová)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Monika Poláková)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Mária Brichtová)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Martin Čulen)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Senica, (MUDr. Milan Guzy)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Senica, (MUDr. Ján Dolinský)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MUDr. Ján Potúček)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Oľga Guzyová)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (MUDr. Zdeněk Šúlek)

Otorinolaryngologická ambulancia, Senica, (ORL FON, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Zuzana Žilineková)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Senica, (PLUCA s.r.o.)

Gynekologická ambulancia, Senica, (SEGYN, s.r.o.)

Urologická ambulancia, Senica, (UROSEN, s.r.o.)

Endokrinologická ambulancia, Senica, (Wendos, s.r.o.)

Urologická ambulancia, Senica, (ŠULCOVÁ s.r.o.)

Stacionár, nefrológia, Senica, (B. Braun Avitum s.r.o.)

Nefrologická ambulancia, Senica, (B. Braun Avitum s.r.o.)

Gynekologická ambulancia, Senica, (GB&G s.r.o.)

Ambulancia pediatrickej kardiológie, Senica, (MUDr. Zdeněk Šúlek)

Ambulancia čeľustnej ortopédie, Senica, (MUDr. Jana Gašparová)

Ambulancia detskej psychiatrie, Senica, (MUDr. Viera Mikolajová)

SVaLZ, fyzioterapia, Senica, (Mgr. Daniel Krutý)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MUDr. Veronika Brenkus Steinerová)

Endokrinologická ambulancia, Senica, (ENDOMEDI s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MUDr. Danka Pražienková s. r. o.)

Stacionár, všeobecné lekárstvo, Senica, (MUDr. Danka Pražienková s. r. o.)

Dental Factory s.r.o., Senica, (Dental Factory s. r. o.)

Stacionár, všeobecné lekárstvo, Senica, (MUDr. Ján Potúček)

MUDr. ELEZI, Senica, (ELEZI, s.r.o.)

Kardiologická ambulancia, MUDr. Daniel Vranec, Senica, (DV-kardio s. r. o.)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Skalica, (Alergológia Senica, s.r.o.)

ADOS, Sotinská, Senica, (ADOS - 4LIFE s.r.o.)

Angiologická ambulancia, Senica, (AngioSen s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (DA JMM, s.r.o.)

Ambulancia klinickej psychológie, Senica, (Eqiulibrium s.r.o.)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Senica, (FBLR, s.r.o.)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Senica, (FBLR, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (LEKO SK, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (KAHEPA, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MEDISEN PLUS, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MEDISEN PLUS, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MIDOC s.r.o.)

Ortopedická ambulancia, Senica, (MUDr. PRUŽ, spol. s r.o.)

Oftalmologická ambulancia, Miroslav Magát, Senica, (OFTALENS, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (PEDOALERGO, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (P&B DENT, s.r.o.)

Ambulancia klinickej logopédie, Senica, (PaedDr. Renáta Kožíšková)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (Provimed s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (SLOVMEDIC, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (RAPET, s.r.o.)

Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Peter Slezák, Senica, (SYMED s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (T - Medical s.r.o.)

SVaLZ, rádiológia, Senica, (STOMASEN n.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (Dentadent s.r.o.)

SVaLZ, rádiológia, Senica, (PHARMACY - HC, spol. s r.o.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Senica, (SYMED s.r.o.)

Ambulancia akupunktúry, Senica, (MUDr. PRUŽ, spol. s r.o.)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Senica, (PEDOALERGO, s.r.o.)

Ambulancia čeľustnej ortopédie, Senica, (P&B DENT, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (DENTAL BB s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (BEVE DENT s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (ORGO- DENT s.r.o.)

Gynekologická ambulancia, Senica, (Gynekológia - MUDr. Borodáč, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Rastislav Kostelný, Senica, (Nice Smile s.r.o.)

Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Senica, (EMOTRANS, spol. s r.o.)

AG a RT-PCR testovanie - Mobilné odberové miesto, Senica, (Phoenix Corporation, s. r. o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (Winterklinik s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (Winterklinik s.r.o.)

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Senica, (MARISSA, s.r.o.)

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Senica, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (DeKa - dent, s.r.o.)

Ambulancia čeľustnej ortopédie, Senica, (DeKa - dent, s.r.o.)

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Senica, (MEDMARKO, s.r.o.)