Ortopedická ambulancia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Chirurgická ambulancia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulancia klinickej onkológie, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Dermatovenerologická ambulancia, Senica, (Right Path s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (MEDMARKO, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (JORDENT, s.r.o.)

DENZITOMETRIA, Senica, (Mediekos Labor, s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby)

ADOS, Kalinčiakova, Senica, (Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica)

Gynekologická ambulancia, Senica, (Gynocare, s. r. o.)

Poliklinika Senica n.o., Sotinská, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Reumatologická ambulancia, Senica, (MUDr. Milan Krpčiar)

Oftalmologická ambulancia, Senica, (MUDr. Katarína Sivoňová)

Psychiatrická ambulancia, Senica, (MUDr. Renáta Kajabová)

SVaLZ, rádiológia, Senica, (ROSSON, s. r. o.)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Senica, (Alergológia Senica, s.r.o.)

SVaLZ, klinická biochémia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Viktória Tallová, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Sotinská, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Sotinská, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Senica, (Poliklinika Senica n.o.)

Dermatovenerologická ambulancia, Senica, (DERMAMIX, s.r.o.)

Chirurgická ambulancia, Senica, (Chirsen, s.r.o.)

Ambulancia dentálnej hygieny, Senica, (Lenka Koláriková)

Psychiatrická ambulancia, Senica, (MENTALSERVIS, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MUDr. Ján Potúček)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Jana Gašparová)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Senica, (MUDr. Ján Dolinský)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Oľga Guzyová)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Martin Čulen)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Senica, (MUDr. Milan Guzy)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Mária Brichtová)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Monika Poláková)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (MUDr. Zdeněk Šúlek)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (MUDr. Zuzana Žilineková)

Otorinolaryngologická ambulancia, Senica, (ORL FON, s.r.o.)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Senica, (PLUCA s.r.o.)

Gynekologická ambulancia, Senica, (SEGYN, s.r.o.)

Urologická ambulancia, Senica, (ŠULCOVÁ s.r.o.)

Endokrinologická ambulancia, Senica, (Wendos, s.r.o.)

Urologická ambulancia, Senica, (UROSEN, s.r.o.)

Stacionár, nefrológia, Senica, (B. Braun Avitum s.r.o.)

Gynekologická ambulancia, Senica, (GB&G s.r.o.)

Ambulancia pediatrickej kardiológie, Senica, (MUDr. Zdeněk Šúlek)

Ambulancia čeľustnej ortopédie, Senica, (MUDr. Jana Gašparová)

Ambulancia detskej psychiatrie, Senica, (MUDr. Viera Mikolajová)

SVaLZ, fyzioterapia, Senica, (Mgr. Daniel Krutý)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MUDr. Veronika Brenkus Steinerová)

Endokrinologická ambulancia, Senica, (ENDOMEDI s.r.o.)

Stacionár, všeobecné lekárstvo, Senica, (MUDr. Danka Pražienková s. r. o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MUDr. Danka Pražienková s. r. o.)

Stacionár, všeobecné lekárstvo, Senica, (MUDr. Ján Potúček)

Dental Factory s.r.o., Senica, (Dental Factory s. r. o.)

MUDr. ELEZI, Senica, (ELEZI, s.r.o.)

Kardiologická ambulancia, MUDr. Daniel Vranec, Senica, (DV-kardio s. r. o.)

Ortopedická ambulancia, MUDr. Peter Pružinec, Senica, (Ortosona s. r. o.)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Skalica, (Alergológia Senica, s.r.o.)

ADOS, Sotinská, Senica, (ADOS - 4LIFE s.r.o.)

Angiologická ambulancia, Senica, (AngioSen s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (DA JMM, s.r.o.)

Ambulancia klinickej psychológie, Senica, (Eqiulibrium s.r.o.)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Senica, (FBLR, s.r.o.)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Senica, (FBLR, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (LEKO SK, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (KAHEPA, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MEDISEN PLUS, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MEDISEN PLUS, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (MIDOC s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (P&B DENT, s.r.o.)

Ambulancia klinickej logopédie, Senica, (PaedDr. Renáta Kožíšková)

Oftalmologická ambulancia, Miroslav Magát, Senica, (OFTALENS, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Senica, (PEDOALERGO, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (RAPET, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (Provimed s.r.o.)

SVaLZ, rádiológia, Senica, (STOMASEN n.o.)

Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Peter Slezák, Senica, (SYMED s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (SLOVMEDIC, s.r.o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (T - Medical s.r.o.)

Nefrologická ambulancia, Mudr-Stanislav Vojt, Senica, (B. Braun Avitum s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (Dentadent s.r.o.)

SVaLZ, rádiológia, Senica, (PHARMACY - HC, spol. s r.o.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Senica, (SYMED s.r.o.)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Senica, (PEDOALERGO, s.r.o.)

Ambulancia čeľustnej ortopédie, Senica, (P&B DENT, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (DENTAL BB s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (BEVE DENT s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (ORGO- DENT s.r.o.)

Gynekologická ambulancia, Senica, (Gynekológia - MUDr. Borodáč, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Rastislav Kostelný, Senica, (Nice Smile s.r.o.)

Dispečing dopravnej zdravotnej služby, Senica, (EMOTRANS, spol. s r.o.)

AG a RT-PCR testovanie - Mobilné odberové miesto, Senica, (Phoenix Corporation, s. r. o.)

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Senica, (Winterklinik s.r.o.)

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Senica, (MARISSA, s.r.o.)

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Senica, (LSE - Life Star Emergency, s.r.o.)

Ambulancia zubného lekárstva, Senica, (DeKa - dent, s.r.o.)

Ambulancia čeľustnej ortopédie, Senica, (DeKa - dent, s.r.o.)

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Senica, (MEDMARKO, s.r.o.)