Neurochirurgická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia HIV, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Nefrologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Megavoltová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hepatologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin), Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej gynekológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej kardiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatricej pneumológie a ftizeológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chemoterapeutická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Onkologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Endokrinologická ambulancia pre dospelých, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Geriatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Gynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Tehotenská gynekologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hematologická ambulancia pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná klinika - gastroenterologická, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Angiologická ambulancia, MUDr. Iveta Kopalová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pre ochorenie prsníka, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej urológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia plastickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická príjmová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia hepatopankreatobiliárnej a miniinvazívnej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kožná príjmová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia príjmová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Invazívna kardiologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia UNM č.2, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia UNM č.1, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, UNM Martin, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Detská otorinolaryngologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Transplantačno - nefrologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Očná ambulancia pre glaukom, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Očná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Sietnicová očná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická konziliárna ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre dospelých, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie - špecializované ambulancie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Klinika Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie - Chirurgická stomatologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia chronických bolestí /algeziologická ambulancia/, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej imunológie a alergiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Ján Grossmann, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Urologická ambulancia pre dospelých /cystoskopia, urodynamická, urolitiázová, andrologická/, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia radiačnej onkológie pre nenadorovú rádioterapiu, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia radiačnej onkológie, MUDr. Ivan Kecskés, MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Simona Strmeňová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kožná Ambulancia autoimúnnych ochorení a biologickej liečby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia cievna, mykologická, STD ochorení, konziliárna, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kožná ambulancia nádorových ochorení, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia dermatologickej alergológie a detská kožná ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pre liečbu chronických hepatitíd, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kardiologická ambulancia I (poruchy rytmu a kardiostimulátory), Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Vladimíra Bellová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Cerebrovaskulárna, Skleróza multiplex ambulancia a Stacionár, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Neurologická ambulancia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia funkčnej diagnostiky, EKG, Sono srdca, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Babeta Hofericová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kardiologická ambulancia, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení a anestéziologických výkonov pre dospelých nad 19 rokov, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia cievnej chirurgie, MUDr. Igor Šinák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia hrudníkovej chirurgie, prof. MUDr. Anton Dzian, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Onkogynekologická ambulancia, expertná kolposkopia-ambulancia cervikálnej patológie a senologická-prsníková ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná ambulancia Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická ambulancia, ambulancia chronických rán, koloproktologická ambulancia a ambulancia bariatrickej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pracovného lekárstva, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia telovýchovného lekárstva, Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Kožná ambulancia chronických dermatóz, kožná ambulancia trichológie - choroby vlasov, ambulancia korektívnej dermatológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia neurochirurgická, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hematoonkologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Onkourologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Tkanivové zariadenie, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej neurológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej farmakológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia jednodňovej terapie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej psychológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Gastroenterologická ambulancia I - biologická liečba, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Interná príjmová ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Onkologická stomatologická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Soňa Málišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Hematologická ambulancia pre dospelých, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia invazívnej kardiológie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Psychiatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarina Stašková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Stacionár, nefrológia, MUDr. Alena Ježíková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mária Kafková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia intravenóznej liečby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Všeobecná nemocnica, Kollárova, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Všeobecná pediatrická ambulancia, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatochirurgická zákroková miestnosť, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Marta Kulichová, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Jana Kršiaková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia liečebnej pedagogiky, PhDr. Marta Vrabcová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, MUDr. Igor Malachovský, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Dermatovenerologická ambulancia, prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Gastroenterologická ambulancia II - biologická liečba, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pre osteomyelitídy a nekrózy čeľuste a sánky, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Peter Gémeš, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, MUDr. Igor Malachovský, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, zubné lekárstvo, MUDr. Igor Malachovský, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Peter Lietava, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Miroslav Šesták, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Kamil Biringer, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Dušana Genšor, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Chirurgická ambulancia, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Infektologická ambulancia, MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Psychiatrická ambulancia, MUDr. Mária Demeterová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Stacionár, psychiatria, Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Urologická ambulancia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Otorinolaryngologická ambulancia, prof. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia, MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Pediatrická ambulancia, MUDr. Ján Mikler, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Michalík, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Oftalmologická ambulancia, MUDr. Peter Žiak, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ortopedická ambulancia, doc. MUDr. Maroš Hrubina, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Andrea Pučeková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, nukleárna medicína, MUDr. Daniel Evin, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, patologická anatómia, MUDr. Peter Szépe, CSc., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr. Darina Záborská, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Emília Flochová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Ivan Kecskés, MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, Ing. Jela Valachová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, centrálna sterilizácia, MUDr. Ján Mikuš, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, lekárska genetika, MUDr. Jana Kršiaková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jela Schudichová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, radiačná onkológia, MUDr. Mária Kočišová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Ivan Mudrák, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Mirko Halaša, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Lýdia Zubriková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Miloš Kňazeje, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, Renáta Šípková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická biochémia, MUDr. Jozef Korňan, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Anna Šparcová, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Jozef Michalík, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia detskej psychiatrie, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Zoltán Cibuľa, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia, MUDr. Marián Molnár, PhD, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, prof. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia plastickej chirurgie, MUDr. Igor Homola,PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, intervenčná rádiológia, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Renáta Michalová, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, magnetická rezonancia, doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Igor Homola, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Boris Eliáš, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Miroslava Javorková, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, počítačová tomografia - CT, MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Gabriela Oravcová, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Jarmila Vojtková, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, počítačová tomografia - CT, doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, doc.MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.,MBA, Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

SVaLZ, funkčná diagnostika, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Martin, (Univerzitná nemocnica Martin)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Martina Nagyová, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Martina Nagyová, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Ľubica Jenčíková, PhD., Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Ivan Čerkala, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr. Peter Piovarči, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, MUDr. Ján Magdo, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Martina Nagyová, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Ľubomír Hudák, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Košice-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Neurologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Urologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Ambulancia neurochirurgická, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Kardiologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Tkanivové zariadenie, Antolská, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Peter Blaško, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Lucia Mihaleová, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Peter Sijka, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr. Oskar Džurný, PhD., Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Katarína Čolláková, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.)

Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Tatiana Bézayová, CSc., Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Chirurgická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Urologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Neurologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Nefrologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Gynekologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Nefrologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Neurologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Vladimír Rosina, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Ivana Barakat, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Milan Vyskočil, PhD., Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD., Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Belániková Adriana, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Belániková Adriana, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Štefániková Silvia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.)

SVaLZ, rádiológia, MUDr. Adriana Belániková, Dunajská Lužná, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.)